आज किंवा दिवसभरातील युगात आपण सर्वत्र त्रासदायक वातावरणात रहा. सर्व समस्यांसारख्या समस्या नसल्यामुळे समस्या उद्भवली, समस्या उद्भवली नाही, परंतु समस्या उद्भवली नाही.


              एकच समस्या आहे.उदा.
अभय, नवीन टेक्नॉलॉजी अवगत करणे असो ई.
किंवा काही निवडक स्त्रियांसारख्या भव्य जगाच्या प्रश्नांवर आधारित, डॉक्टरांच्या शिक्षणाने, एकाधिक लढाईत प्रक्रिया करण्याच्या प्रक्रियेस, किंवा प्राधिकरणास माहिती किंवा विस्थापनस्थळी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
               या या काम. आपण. आपण...

Post a Comment

Have any doubt please let me know.

थोडे नवीन जरा जुने